Evropsko jezikovno priznanje (EJP) je nagrada, ki se podeljuje najbolj inovativnim projektom na področju poučevanja in učenja jezikov.

Cilji pobude:

Večja osveščenost o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi.
Spodbujanje novih tehnik in metod pri poučevanju jezikov, njihovo promocijo in širšo uporabo.
Spodbujanje primerov dobre prakse.
Spodbujanje zanimanje širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.

Sodelujejo lahko vsi, ki izvajajo projekt, ki ustreza ciljem pobude. To so lahko organizacije s področja izobraževanja in usposabljanja, lokalne skupnosti, delodajalci, različna društva in združenja.

Prijavite lahko tekoče ali že zaključene projekte. Do sodelovanja niso upravičeni tisti projekti, ki so šele v fazi pripravljalnih aktivnosti. Projekti so lahko nacionalni, regionalni ali izvedeni s podporo programov Evropskih skupnosti ali drugih mednarodnih programov.
Merila za izbor projektov so določena na evropski ravni. V letih 2010/2011 sta evropski prioriteti: učenje jezikov v tuji skupnosti in znanje jezikov kot priprava na delo. Seveda pa so k razpisu vabljeni tudi vsi tisti projekti, ki ne ustrezajo nebenemu izmed evropskih kriterijev.
Rok za oddajo prijav je 30. 6. 2011.

Prijavni obrazec (doc)
Merila za pridobitev priznanja in prioritete 2011 (doc)

Vir: CMEPIUS, 29. 3. 2011
(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)