Konec aprila 2012 je Evropska komisija objavila razpis za pilotske projekte za razvoj Koalicij sektorskih spretnosti (Sector Skills Alliances). Razpis naj bi testiral nov tip mednarodnih partnerstev, ki so predlagana v okviru predloga novega programa Erasmus za vse.

Na razpolago je 2 mio EUR, najvišja možna dotacija je 400.000 EUR /projekt.

Projekt lahko prijavijo pravne osebe iz sodelujočih držav (gre za države, ki sodelujejo v programu VŽU), vključevati pa mora še vsaj 7 partnerskih organizacij iz vsaj 5 različnih sodelujočih držav od katerih morajo vsaj 4 biti države članice EU. Partnerstvo mora vključevati predstavnike vseh sledečih treh kategorij:

 • ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 • organizacije, ki zagotavljajo sektorsko ekspertno znanje (socialni partnerji, zbornice, strokovna združenja ipd.)
 • telesa vključena v izobraževalni sistem in v sistem usposabljanja (pripravljavce politik, ministrstva, regionalne oblasti, akreditacijska telesa ipd.).

Predlogi se morajo nanašati na enega od sledečih sektorjev:

 • avtomobilska industrija,
 • zdravstvo in socialno delo,
 • turizem in gostinstvo,
 • tehnologije varčevanja z energijo,
 • aeronavtična industrija.

Možne aktivnosti so:

 • definicija potreb po spretnosti ali razvoj ključnega poklicnega profila na evropski ravni;
 • oblikovanje skupnega kurikula,
 • izvedba skupnega kurikula,
 • diseminacijske aktivnosti in
 • drugo.

Projekti se morajo začeti med 1. januarjem in 1. februarjem 2013, lahko pa trajajo najmanj 12 in največ 24 mesecev.

Rok za prijavo : 16. avgust 2012

Celotna novica in vir: CMEPIUS, 15. 5. 2012

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)