Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2022/23 in ga objavil na svoji spletni strani. Obvezne izbirne vsebine so skupaj z Aktivnim državljanstvom del gimnazijskega predmetnika (Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela), v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, le da ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Katalog za šolsko leto 2021/22

Na Zavodu RS za šolstvo vabijo vse potencialne zunanje izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, naj svoje programe do 11. aprila 2022  predložijo kot priponko v urejevalniku besedil Word na elektronski naslov tomaz.kranjc@zrss.si.

Vir in več informacij: ZRSŠ, 9. 3. 2022

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)