V Uradnem listu in na spletni strani ministrstva (http://tinyurl.com/y93ljq4d) je danes objavljen javni razpis »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«. Z razpisom v skupni vrednosti do 1,5 milijona evrov se bo sofinanciralo aktivnosti za profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Na ta način želijo spodbujati uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje – s poudarkom na zgodnjem odkrivanju učnih težav, nudenju kontinuuma pomoči pred postopkom usmerjanja otrok, še zlasti pa delu z otroki z več motnjami, avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju.

Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 5.600 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih. 

Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo poslovodeči konzorcijski partner (društvo, zavod ali ustanova, ki prijavi projekt v imenu konzorcija) in konzorcijski partnerji (vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javnoveljavne programe za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ali svetovalni centri, ki izvajajo strokovne naloge v skladu z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).

V letošnjem proračunskem letu je na voljo 280.000 evrov, od tega 156.800 evrov za vzhodno kohezijsko regijo in 123.200 evrov za zahodno kohezijsko regijo. V proračunskih letih 2018, 2019 in 2020 je predvidenih 311.300 evrov, v proračunskem letu 2021 pa je predvidenih še preostalih 280.100 evrov.

Rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 3. julij 2017 do 10. ure. Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v sredo, 14. junija 2017, ob 11. uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, pritličje, sejna soba 23/24).

Vir: MIZŠ, 9. 6. 2017

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)