Na spletni strani MDDSZ je objavljen razpis za Sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010

Datum zaključka: 05.01.2010 do 12. ure

Namen in cilji javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je izbrati projekte, ki bodo v okviru Evropskega leta 2010 namenjeni ozaveščanju prebivalstva o problemu revščine in socialne izključenosti, seznanjanju najbolj ranljivih skupin z možnostmi za premostitev in izhod iz stisk, v katerih so se znašli, razpravam v strokovni javnosti, motiviranju ter podpori osebam, ki se soočijo z revščino.

Aktivnosti Evropskega leta 2010 morajo biti namenjene zlasti naslednjim ciljnim skupinam:

–    osebe z zelo nizkimi dohodki, pri katerih je prisotna visoka stopnja tveganja revščine in katerih preživetje je pogosto odvisno od socialnih transferjev (dolgotrajno brezposelni, mladi brezposelni do 24 let, enostarševske družine, starejše samske osebe);
–    »revni zaposleni«: osebe, ki sicer delajo, vendar zaradi nizkih in/ali neizplačanih dohodkov živijo pod pragom tveganja revščine, delavci migranti in njihovi družinski člani;
–    otroci (pri katerih je zaradi revščine ali socialne izključenosti ogrožen njihov telesni, duševni/čustveni in socialni razvoj);
–    osipniki,
–    starejše osebe (ki so zaradi revščine, zdravstvenih ali drugih razlogov odvisne od pomoči drugih);
–    invalidi ter osebe s težavami v duševnem zdravju;
–    brezdomci, osebe s težavami zaradi odvisnosti, Romi, žrtve nasilja idr.,
–    strokovna javnost, socialni partnerji, organizacije civilne družbe in še posebej organizacije, ki zastopajo in se borijo za interese ljudi, ki se srečujejo z revščino in socialno izključenostjo ter osebe, ki se soočajo z revščino.

Več>> Eazpis za Sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)