Objavljen je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanje študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2012/2013.

Študentje morajo prošnje za sprejem oddati najkasneje do 10. avgusta 2012 in prošnje za podaljšanje bivanja najkasneje do 20. avgusta 2012.

Letošnja novost je elektronska vloga. Študent mora tako prošnjo za sprejem oz. prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 10. 7. 2012 dalje.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 10. oz. 20. avgusta 2012. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati do 10. oz. 20. avgusta 2012 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču – oddani obrazec mora biti identičen zadnjemu oddanemu obrazcu v eVŠ, sicer se vloga šteje za nepopolno.

Vlogo za sprejem vložijo tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje.

V visokošolskem središču Ljubljana Študentski domovi v Ljubljani razpisujejo skupaj 7.454 ležišč, Dijaški dom Vič 420, Dijaški dom Novo mesto 174, Dijaški dom Ivana Cankarja 75, SŠTS Šiška 30 in Dijaški dom Poljane 25 ležišč. Štirje zasebni študentski domovi pa še skupno 349 ležišč. Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 2.000 ležišč.
 
V visokošolskem središču Maribor Študentski domovi Univerze v Mariboru razpisujejo 2.799 ležišč, Dijaški dom Gosposvetska 89 110, Dijaški dom Lizike Jančar 40, Dijaški dom Prometna šola 80, Tehniški šolski center Maribor 50, Dijaški dom Drava 2, Dijaški dom Celje 80 in Dijaški dom Murska Sobota 40 ležišč. Štirje zasebni študentski domovi pa skupno 409 ležišč. Za bivanje študentov pri zasebnikih pa je na voljo še 120 ležišč.
 
V Visokošolskem središču v Kranju  Dijaški in študentski dom Kranj razpisuje 260 ležišč.
 
V Visokošolskem središču v Kopru Študentski domovi Univerze na Primorskem razpisujejo 223 ležišč, od tega 128 ležišč v Študentskem domu Portorož, 93 v Študentskem domu Koper in 2 v stanovanju v Izoli, Dijaški dom Koper 160 ležišč, Dijaški dom Portorož 80,  Dijaški dom Izola  50  in Dijaški dom Nova Gorica 70.  En zasebni študentski dom pa v Kopru pa še 32 ležišč. Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 700 ležišč, od tega 60 v Novi Gorici in Sežani. 

Besedilo razpisa

Vir: MIZKŠ, 5. 7. 2012

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)