Namen Evropskega leta prostovoljstva je spodbuditi in podpirati ukrepe Evropske unije, držav članic, lokalnih in regionalnih oblasti, ki bi ustvarjali ugodne pogoje za prostovoljstvo v Evropski uniji in povečali vidnost prostovoljnih aktivnosti v Evropski uniji.

Cilji: Namen razpisa je denarna podpora enemu ali dvema vodilnemu projektu na državo članico. Projekti naj bi preizkušali in razvijali nove in inovativne sheme ter pristope za gradnjo dolgoročnih partnerstev med organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področju prostovoljstva. Prednost bodo imeli projekti, oblikovani za razvoj in spodbujanje novih in inovativnih shem in pristopov, ki bodo imeli dolgoročne učinke in se bodo osredotočali na naslednje teme:

  • izboljšanje kakovosti prostovoljstva in razvoj nadaljnjih kapacitet struktur ali organizacij, ki temeljijo na prostovoljskih aktivnostih
  • ustvarjanje okolja za prostovoljstvo v EU in iskanje rešitev za obstoječe ovire za prostovoljno delo
  • podpora prostovoljstvu s strani delodajalcev
  • mobilnostne sheme za ljudi vseh starosti, s specifičnim poudarkom na mladih
  • prostovoljstvo kot način boja proti socialni izključenosti in kot nadaljevanje aktivnosti v letu Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti
  • spodbujanje prostovoljstva starejših in krepljenje medgeneracijskega dialoga ter sodelovanja

Prijavijo se lahko organizacije civilne družbe in nevladne organizacije, aktivne na področju prostovoljstva na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. Rok za prijavo je 12. november 2010! Več informacij>>

Vir: Eurodesk Slovenija, 8. 10. 2010

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)