Razpis se nanaša na strukturno podporo (v nadaljnjem besedilu: podpora za sofinanciranje delovanja) ustanovam, ki so dejavne na evropski ravni na področju mladine in katerih cilj je v splošnem evropskem interesu.

Cilj je podpirati ustanove, ki s svojimi stalnimi, običajnimi in rednimi dejavnostmi prispevajo k ciljem programa Mladi v akciji. Te dejavnosti morajo prispevati k spodbujanju mladih državljanov pri dejavni udeležbi v javnem življenju, družbi ter pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti evropskega sodelovanja na področju mladine v širšem smislu

Na razpis se lahko prijavijo evropske nevladne organizacije in neuradne evropske mreže, sestavljene iz organizacij, ki so neodvisne druga od druge in dejavne v vsaj osmih upravičenih državah.

Organizacije morajo v svoj letni delovni program vključiti vrsto dejavnosti, ki so v skladu z načeli, na katerih temelji delovanje Evropske unije na področju mladine. Dejavnosti, ki bodo verjetno prispevale h krepitvi in izboljšanju učinkovitosti delovanja Evropske unije, so: 

  • zastopanje raznovrstnih stališč in interesov mladih na evropski ravni;
  • zmenjave mladih in prostovoljne dejavnosti;
  • neformalni in priložnostni programi učenja in dejavnosti, namenjeni mladim;
  • spodbujanje medkulturnega učenja in razumevanja;
  • razprava o evropskih vprašanjih, politikah EU ali mladinskih politikah;
  • širjenje informacij o delovanju Evropske unije;
  • ukrepi za spodbujanje udeležbe in pobud mladih.

Rok za prijavo je 15. november 2011!

Več informacij

Razpis v slovenskem jeziku (pdf)

Vir: MOVIT, 20. 9. 2011

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)