Osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 so 13. oktobra obravnavali tudi na seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. Razpravo je minister Gregor Golobič ocenil za vsebinsko bogato, kakovostno in pojasnjevalno z obeh strani. Študentje so se na razpravo temeljito pripravili, saj je bilo očitno, da so dokument temeljito proučili in nanj podali tudi svoja stališča, pripombe in predloge. Z marsičem v predlogu se strinjajo, je dejala ob zaključku seje predsednica ŠOS Katja Šoba, nekatera vprašanja pa ostajajo še odprta, kot vračanje šolnin po 2. bolonjski stopnji za neuspešne študente, binarnost, skeptični pa so tudi do predvidene večje avtonomije univerz, ki jo predvideva osnutek NPVŠ 2011-2020.

Minister Golobič jih je seznanil, da bo čistopis dokumenta pripravljen predvidoma konec meseca, tega pa bo nato v obravnavo ponovno prejela 2. delovna skupina, ki deluje v okviru Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. NPVŠ ne išče hitrih odgovorov na probleme, ki so nastali v slovenskem visokem šolstvu v minulih letih, pač pa ponuja njihovo postopno reševanje v luči vizije slovenskega visokega šolstva v obdobju do leta 2020, je dejal minister Gregor Golobič, ki predseduje Svetu Vlade RS za študentska vprašanja. Obenem si ne predstavlja, da bi tako pomemben dokument lahko sprejemali brez visoke stopnje soglasja z visokošolskimi partnerji, je poudaril.

Vir: MVZT, 13. 10. 2010

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)