Namen razprave, ki bo v sredo, 22. januar 2014, ob 9. uri v prostorih Fakultete za upravo (Gosarjeva 5, Ljubljana), je dobiti pogled sektorja na priložnosti za izobraževalne NVO v programskem obdobju 2014–2020 tudi skozi sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020) ter pogled sektorja glede prihodnjega razvoja.

V razpravi želijo uskladiti oziroma izostriti pogled mreže MINVOS na vprašanja:

  • kaj in kje so,
  • kakšni in kje si želijo biti v prihodnosti,
  • kje vidijo priložnosti za nevladni izobraževalni sektor ter

konkretizirati pričakovanja sektorja izobraževalnih nevladnih organizacij za uspešno vodenje civilnega dialoga.

Razprava se bo vodila v dveh panelih:

  • prvi je namenjen iskanju priložnosti za NVO skozi ReNPIO 2013–2020, ki ima značilnosti strateškega razvojnega dokumenta, s katerim je Državni zbor RS določil javni interes na področju izobraževanja odraslih, prednostna področja, opredelil dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih in določil okvirni obseg javnih sredstev;
  • v drugem bomo z participatorno delavnico opredelili ključne ukrepe in instrumente za krepitev zmogljivosti izobraževalnih NVO, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.

Po dogodku bo izdano poročilo.

Zaradi prostorskih omejitev je treba udeležbo potrditi do ponedeljka, 20. januarja (E: info@minvos.si, T: 031 538 776).

Program razprave, iztočnice in druge informacije najdete v vabilu.

Vir: ACS, 10. 1. 2014

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)