Vlada RS je 10. septembra 2009 sklenila, da se v  Svetu javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani dolžnosti člana predstavnika ustanovitelja zaradi poteka mandata razrešijo: mag. Eda Okretič Salmič,  Robert Strah in Simona Jan. Namesto razrešenih članov se v Svet javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani imenuje člane predstavnika ustanovitelja za mandatno dobo štirih let:  mag. Mileno Štimec,  Marijo Bergant in mag. Ano Vodičar.

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)