Vlada RS je na seji 28. januarja razrešila in imenovala novi članici

Nadzornega odbora Programa pobude Skupnosti EQUAL 2004-2006 za Republiko Slovenijo.

Pobuda skupnosti EQUAL je posebni finančni instrument Evropske unije za uresničevanje strukturne politike in je namenjena boju proti diskriminaciji na trgu dela. Organ upravljanja pobude v RS je v skladu s Programom Pobude skupnosti EQUAL 2004-2006 za Republiko Slovenijo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – Direktorat za trg dela in zaposlovanje.

V skladu z Uredbo Sveta o splošnih določbah o Strukturnih skladih in s Programom pobude skupnosti EQUAL za RS mora biti za nadzor nad izvajanjem in upravljanjem programa imenovan nadzorni odbor.

Vlada je na svoji redni seji 29. aprila 2004 s sklepom št. 915-18/2003-2 potrdila Program pobude EQUAL za RS in na predlog MDDSZ imenovala člane Nadzornega odbora pobude. Ker je v času od sprejetja omenjenega sklepa prišlo do sprememb v sestavi Nadzornega odbora, je Vlada RS imenovala nove člane.

Vlada je imenovala novo sestavo Nadzornega odbora in s tem zagotovila nemoteno izvedbo potrditve zaključnega poročila in izvedbo drugih aktivnosti povezanih z zaključevanjem programa PPS EQUAL.

V Nadzornem odboru Programa pobude Skupnosti EQUAL 2004-2006 za Republiko Slovenijo je vlada razrešila naslednji članici:
–    predsednico, Matejo Sedej, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje in
–    sekretarko, Klavdijo Vrečer, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje.

In namesto prejšnjih članic imenovala dve novi:
–    predsednico, Urško Kovač Zlobko, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje in
–    sekretarko, Vesno Sotlar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje.

Nadzorni odbor tako sestavljajo naslednji člani:
–    predsednica, Urška Kovač Zlobko, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
–    sekretarka, Vesna Sotlar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
–    člani:
•    Vesna Miletič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
•    Nina Švajger, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
•    Evelyn Filip, Ministrstvo za finance,
•    Mojca Razpotnik, Ministrstvo za finance,
•    Maja Pintar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za socialne zadeve,
•    Saša Mlakar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide,
•    mag. Andreja Čufer, Ministrstvo za šolstvo in šport,
•    Andrej Miklič, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
•    Nastja Stergar, Ministrstvo za gospodarstvo,
•    mag. Maruša Gortnar, Urad za enake možnosti,
•    Jurij Zaletel, Ministrstvo za notranje zadeve,
•    Andrej Kralj, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve,
•    Mateja Demšič, Skupnost občin Slovenije,
•    Staša Pernat Lesjak, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
•    Maja Skorupan, Združenje delodajalcev Slovenije,
•    Jožek Horvat Muc, Zveza Romov Slovenije,

•    Katarina Jakšič, Evropska komisija,
•    Stojan Zagorc, predstavnik nevladnih organizacij.

Vir>>Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 66. seji, 28. januarja 2010

(Skupno 103 obiskov, 1 današnjih obiskov)