Zaradi hitrih in nepričakovanih sprememb na trgu delovne sile v luči trenutne gospodarske krize se morajo iskalci zaposlitve vedno bolj prilagajati, se izobraževati, prekvalificirati in nenehno razvijati različne kompetence za lažje vključevanje na trg delovne sile.

V tej luči je Zavod S.O.L., Institut za promocijo izkustvenega učenja, ki deluje na področju kariernega svetovanja in izobraževanja odraslih, med 28. februarjem in 5. marcem v Mengšu organiziral mednarodno delavnico z naslovom Razvoj ključnih kompetenc za spodbujanje zaposljivosti in vključevanje na trg delovne sile, financirane s strani Evropske komisije v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

Glavni cilji delavnice so bili omogočiti udeležencem, da bolje razumejo evropski trg dela ter potrebe in pričakovanja delodajalcev do mladih visoko izobraženih iskalcev zaposlitve, da razumejo značilnosti evropskega trga v luči medkulturnih razlik, da poglobijo razumevanje sebe ter svojih vrednot, potreb in potencialov, da se naučijo kreativnega razmišljanja, reševanja problemov in mednarodnega mreženja ter da oblikujejo akcijski načrt za uspešno integracijo na trg dela (Barbara Babnik).

Delavnice so se udeležili mladi diplomanti in predstavniki starejših generacij iz desetih evropskih držav, ki so po končani delavnici menili, da jim bodo novo pridobljeno znanje, spoznanja in izkušnje pomagale v poklicnem in osebnem življenju, kot tudi pri načrtovanju kariere.

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)