Vlada RS je na  seji 17. 11. 2011 sprejela Rebalans Poslovnega in finančnega načrta 2011 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je nadzorni svet sklada obravnaval na seji 7. 10. 2011 zaradi na novo opredeljenih vrednosti posameznih projektov, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada, ki so spremenjeni zaradi časovno kasnejše dinamike njihove uvedbe.

Načrtovani prihodki za izvajanje programov sklada, ki jih financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, so z rebalansom zmanjšani, povečujejo pa se načrtovani prihodki za programe, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve. V sodelovanju z navedenim ministrstvom se namreč uvaja nov program za izobraževanje državljanov Islamske države Afganistan, ki jih mora Slovenija zagotavljati v okviru razvojnih dogovorov. Skupno načrtovani prihodki so v celoti nižji za 0,40 %. 

Povečujejo se načrtovani odhodki za štipendije za mednarodno mobilnost, ki se financirajo iz koncesij in proračuna Ministrstva za zunanje zadeve, in sicer za 4,77 %. Zaradi tega se hkrati zmanjšuje načrtovan presežek sredstev za financiranje programov sklada, ki je po rebalansu nižji za 2,76 %.

Vir: MDDSZ, 17. 11. 2011

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)