Vlada se je na redni seji 22. oktobra seznanila z informacijo v zvezi s soglasji k delu plače za redno delovno uspešnost za ravnatelje oziroma direktorje javnih zavodov s področja šolstva za leto 2008

Sveti javnih zavodov s področja šolstva so na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Ur. list RS, št. 81/06 in 22/08) odločali o višini dela plače za redno delovno uspešnost za ravnatelje oziroma direktorje javnih zavodov s področja šolstva. Pri odločanju o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost so se sveti ravnali v skladu z 22a. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08, 80/08 in 48/09) in 9. členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. V povprečju so ravnatelji oziroma direktorji v 48 plačni razred, katerega vrednost je 2.982,26 EUR.

Ob upoštevanju predlagane višine dela plače za delovno uspešnost z upoštevanimi zakonskimi omejitvami znaša skupna vrednost delovne uspešnosti za ravnatelje oziroma direktorje javnih zavodov s področja šolstva – dijaški domovi, srednje šole ter šolski centri za leto 2008 56.204,22 EUR z že predlagano delovno uspešnostjo za javne zavode s področja šolstva – gimnazije, srednje šole ter zavodi za otroke s posebnimi potrebami pa 209.594,57 EUR. Vlada je namreč že obravnavala dve informaciji o predlogu za podajo soglasja k delu plače za redno delovno uspešnost za ravnatelje oziroma direktorje javnih zavodov s področja šolstva za leto 2008, in sicer na 37. redni seji dne 23.07.2009 v višini 53.698,57 EUR in na 39. redni seji dne 30.07.2009 v višini 99.691,78 EUR.

Informacija v zvezi s soglasji k delu plače za redno delovno uspešnost za ravnatelje oziroma direktorje javnih zavodov s področja šolstva za leto 2008

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 50. seji, 22. oktobra 2009

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)