Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je države članice pozvala, naj glede na krizo in naraščajočo brezposelnost mladih nujno posodobijo visokošolske sisteme in odpravijo ovire za popolnoma delujoč evropski visokošolski prostor. Ob skorajšnjem zasedanju ministrov za visoko šolstvo, ki je v okviru bolonjskega procesa organizirano vsaki dve leti in bo tokrat potekalo v Bukarešti (Romunija), je komisarka Vassiliou poudarila, da je za spodbujanje delovnih mest in rasti v Evropi nujno potrebno ukrepanje.

„V evropskem visokošolskem prostoru je bil nedvomno dosežen znaten napredek pri približevanju sistemov različnih držav. Vendar moramo storiti več: visokošolsko izobraževanje bi moralo biti v središču vseh naših prizadevanjih za premostitev krize, saj odpira boljše priložnosti za mlade,“ je povedala komisarka. „Za našo prihodnost je bistveno, da Evropa izvede reforme in tako v celoti izkoristi svoj potencial. Naš cilj je popolnoma delujoč evropski visokošolski prostor, ki vsem omogoča prvovrstno izobraževanje in spretnosti, potrebne na trgu dela, spodbuja inovacije ter zagotavlja ustrezno priznavanje akademskih kvalifikacij.“ Dodala je še, da teh ciljev ne bo mogoče doseči „brez zadostnih sredstev, ki bodo visokošolskemu izobraževanju omogočila, da trajno prispeva h gospodarski blaginji in družbenemu napredku“.

V Bukarešti se bodo 26. in 27. aprila sestali ministri za visoko šolstvo iz 47 evropskih držav. Cilj zasedanja je doseči dogovor o reformah za oblikovanje sodobnega in odprtega evropskega visokošolskega prostora. Glede na krizo in njene družbene učinke se ministri strinjajo, da je treba reforme usmeriti v razvoj premalo izkoriščenega potenciala visokošolskega izobraževanja za spodbujanje rasti in zaposljivosti. To je tudi osrednje sporočilo programa za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov, ki ga je Evropska komisija sprejela septembra 2011.

Objavljeno je bilo tudi poročilo o napredku pri izvajanju reform bolonjskega procesa.

Vir in ozadje: Evropska komisija, 25. 4. 2012

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)