V četrtek, 2. junija 2011, se bo v ljubljanskem M-Hotelu (Derčeva 4) odvil regijski posvet o uresničevanju sklepov CONFINTEA VI v Jugovzhodni Evropi s področja izobraževanja odraslih.

Na posvetu se bodo zbrali visoki predstavniki Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Kosova, Romunije, Srbije in Slovenije, med gosti pa bodo predstavniki Češke in Norveške ter Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje iz Hamburga.

Gostitelj dogodka je slovensko Ministrstvo za šolstvo in šport, zato bo zbrane v uvodu nagovoril minister, dr. Igor Lukšič. Slovenija pa bo imela še dva dejavna udeleženca: mag. Vinka Logaja, generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, ki bo predstavil sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji s poudarkom na strategijah in prioritetah ter mag. Andreja Sotoška, direktorja Andragoškega centra Slovenije, ki bo predstavil zadnje dosežke v praksi izobraževanja odraslih glede na cilje CONFINTEA VI.

Unesco mednarodne konference o izobraževanju odraslih CONFINTEA organizira v 12-letnih intervalih od leta 1949 naprej. Zadnja, šesta mednarodna mednarodna Unescova konferenco o izobraževanju odraslih – CONFINTEA VI, je potekala leta 2009 v Belemu v Braziliji pod naslovom Živeti in se učiti za uspešno prihodnost – moč učenja odraslih. Udeležilo se je je več kot 1.500 udeležencev iz več kot 150 držav članic. Konferenco je izpeljal Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) iz Hamburga.

Temeljni namen konference je bil priprava učinkovitih globalnih zahtev in obvez na področju izobraževanja in učenja odraslih v naslednjem dvanajstletnem obdobju. Izhodišče in osnova za oblikovanje tega okvira so bila regionalna poročila, ki so temeljila na izsledkih regionalnih konferenc (Evropa in Severna Amerika, Azija, Afrika, Latinska Amerika ter Oceanija), in skupno globalno poročilo o stanju in doseganju ciljev v obdobju med obema konferencama (GRALE).

Sodelujoče države smo sprejele Belemski akcijski načrt (Belém framework for action) – dokument s priporočili za področje razvoja izobraževanja odraslih v naslednjem dvanajstletnem obdobju. S tem smo uskladili ključna razvojna priporočila na naslednjih področjih:

  • pismenost in druge ključne spretnosti odraslih,
  • politične, strukturne in finančne vidike učenja in izobraževanja odraslih,
  • vključenost, udeležbo in enakost,
  • kakovost učenja in izobraževanja odraslih,
  • monitoring izvajanja Belemskega akcijskega načrta.

Vse države so se tako zavezale za izpeljavo novega akcijskega načrta, ki bo omogočal mladim in odraslim pravico do učenja. Izobraževanje odraslih ima ključno vlogo trajnostnega, humanega, socialnega, ekonomskega, kulturnega in okoljskega razvoja. Vloga vseživljenjskega učenja je ključna in vezana na globalna in izobraževalna vprašanje ter izzive, izobraževanje odraslih pa je prepoznano kot poglavitni del tega procesa.

Cilj tokratnega regionalnega posveta v Ljubljani je opredelitev nadaljnjih korakov za uresničevanje Belemskega akcijskega načrta, med drugim tudi načina njegovega spremljanja ter izhodišč za pripravo vmesnih nacionalnih poročil v letu 2012.

CONFINTEA VI – Živeti in se učiti za uspešno prihodnost – moč učenja odraslih, program (doc)

Vir: MŠŠ, 30. 5. 2011

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)