Rektorji slovenskih univerz smo v medsebojnih pogovorih razpravljal tudi o trenutno aktualnih preoblikovanjih, združevanjih in razdruževanjih ministrstev. Glede na dolgoročnost posledic, ki jih morebitne nepravilne odločitve na predmetnem področju lahko prinesejo, in dejstvo, da tovrstne spremembe nikoli ne vplivajo le na predmetno področje, ampak imajo širši pomen, predvsem se vpliv lahko kaže tudi na gospodarskem razvoju in konkurenčnosti Slovenije, smo se soglasno odločili, da se v predmetni zadevi v celoti pridružujemo stališču Sveta za znanost in tehnologijo RS, s katerim je dne 18. 1. 2012 seznanilo aktualno vlado, vse poslanske skupine in slovensko javnost:

»…da bi razdruževanje področij visokega šolstva, znanosti in tehnologije izven Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, škodljivo vplivalo na nadaljnji razvoj teh področij. Razdruževanje bi predvsem bistveno otežilo, če ne celo onemogočilo izvajanje nacionalne Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS), ki je bila sprejeta v Državnem zboru RS maja 2011. Ta strategija daje posebno mesto inovacijam in povezovanju znanstvene in gospodarske sfere. Svet za znanost in tehnologijo poziva politične stranke, da pri razdeljevanju področij delovanja (oblikovanju načrtovanega novega Zakona o državni upravi) upošteva pretekle slabe izkušnje delovanja teh področij v okviru različnih ministrstev in upošteva nasvet/opozorilo Sveta za znanost in tehnologijo. Svet za znanost in tehnologijo je ugotovil, da je obstoječa ureditev (v okviru enotnega ministrstva) optimalna in zagotavlja najboljšo možno osnovo za prihodnji gospodarski razvoj Slovenije. V kolikor pa bo prihajalo do združevanj različnih ministrstev, je skupno mesto visokega šolstva, znanosti in tehnologije v ministrstvu, ki bo pokrivalo konkurenčnost in dolgoročen razvoj države«.

Prof. dr. Danijel Rebolj predsednik Rektorske konference Republike Slovenije

Vir: UM, 26. 1. 2012

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)