Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 13–20) je pomemben strateški dokument in podlaga za načrtovanje razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji za obdobje od leta 2013 do leta 2020.

Publikacija bo vsem delujočim na področju izobraževanja odraslih služila kot pomemben pripomoček pri snovanju nadaljnjega razvoja splošnega izobraževanja odraslih (prvo prednostno področje), izobraževanja za dvig izobrazbene ravni (drugo prednostno področje) ter usposabljanja in izobraževanja za potrebe dela (tretje prednostno področje). Med temeljnimi strateškimi usmeritvami za nadaljnji razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih ReNPIO 13–20 posebej opredeljuje raziskovalno in razvojno dejavnost, razvoj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, presojanje in razvijanje kakovosti, informacijsko dejavnost, razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, svetovalno dejavnost, dejavnost ugotavljanja in priznavanja znanja, promocijo vseživljenjskega učenja in informiranje.

Vir: ACS, 8. 4. 2014

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)