Dne 10. in 11. maja je v okviru Sveta EU v Bruslju potekalo drugo zasedanje Sveta (izobraževanje, mladina, kultura) pod španskim predsedovanjem Svetu EU. Slovensko delegacijo na področjih izobraževanja, mladine in športa je vodil Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič.  

Svet je sprejel Resolucijo, ki izhaja iz prioritet, dogovorjenih v okviru novembra 2009 sprejetega prenovljenega okvira evropskega sodelovanja na področju mladine (2010-2018). S predložitvijo dokumenta je želelo špansko Predsedstvo spodbuditi k delovanju v podporo aktivnemu vključevanju mladih, v pomenu zagotavljanja primernih ekonomskih pogojev, vključujočih trgov dela in dostopa do kakovostnih storitev.

Več URSM

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)