Računsko sodišče je izvedlo revizijo, da bi preverilo, ali so bili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljevanju: ACS), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI) in Zavod Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ) učinkoviti pri izvajanju aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja v Republiki Sloveniji s poudarkom na odraslih v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2021.

Računsko sodišče je izreklo mnenje, da so bili MIZŠ, MDDSZ, ACS, CPI in ZRSŠ v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkoviti pri izvajanju aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja v Republiki Sloveniji s poudarkom na odraslih.

Vir in več informacij: Računsko sodišče, 28. 11. 2022

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)