Ministrstvo za šolstvo in šport je v objavi Javnega razpisa za izbor operacij »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti« (Uradni list RS, št. 47/10) za izvedbo pozvalo k prijavi pravno ali fizično osebo kot nosilko/koordinatorko projekta (npr. javna ali zasebna ustanova, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo), ki je registrirana za izobraževanje in raziskovanje.

Namen javnega razpisa za izbor operacij »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti« (Uradni list RS, št. 47/10) je razvijanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Pri tem je dan poseben poudarek razvijanju in izvajanju različnih modelov in konceptov predšolske vzgoje, izobraževanju otrok in staršev s poudarkom na razvoju družinske pismenosti, na profesionalnem in osebnostnem razvoju strokovnih delavcev, izvajanju različnih oblik učne pomoči za romske učence in dijake ter vzpodbujanje aktivnosti in programov za sodelovanje med romskimi starši in otroki ter njihovo sodelovanje z neromsko populacijo.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Do predpisanega roka 5.7.2010 sta na ministrstvo prispeli 2 prijavi. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je vloge ocenila na podlagi meril, objavljenih v razpisu, in predlagala ministru za šolstvo in šport, da potrdi izbor projekta prijavitelja Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana. Minister za šolstvo in šport je odobril sofinanciranje projekta v skupni višini 3.562.033,03 EUR za obdobje do 31.8.2013.

Vir: MŠŠ, 20. 8. 2010

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)