Na spletni strani MŠŠ je objavljen rezultat Javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – III (Uradni list RS, št. 53/2010).

Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.

Do predpisanega roka 23. 7. 2010 so na ministrstvo prispele 4 prijave. Odpiranje ponudb je bilo istega dne in je bilo javno. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je vloge ocenila na podlagi meril, objavljenih v razpisu.

Na podlagi predloga komisije je bil sprejet sklep s katerim se vlogi Univerze v Mariboru (univerzitetni športno-medicinski center v Mariboru) in Strelskega centra Gaj (Strelišče in večnamenska dvorana) zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev zavrneta. Vloga Javnega Zavoda za šport Mestne občine Koper (Mestni nogometni in atletski stadion Koper) se zavrne zaradi nedoseganja predpisanih točk v II. Sklopu meril – Prednostna merila.

V program sofinanciranja se uvrsti projekt Večnamenski nogometni stadion Stožice, predlagatelj Mestna občina Ljubljana, ki je prejel največje število točk.

Minister za šolstvo in šport je odobril sofinanciranje projekta v skupni višini 9.386.149,00 EUR.
 

Več MŠŠ

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)