Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so 27. 11. 2018 objavili rezultat Javnega razpisa Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja.

Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen 22. 6. 2018, je med drugim izvedba usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik, učnih pristopov in inovativno delo s študenti, da bodo preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja prispevali k dvigu splošnih kompetenc, kompetenc za vseživljenjsko učenje ter poklicnih kompetenc študentov za delo in življenje v sodobni družbi. S tem želimo okrepiti kakovost poučevanja in učenja na ravni celotnega visokošolskega sistema.

Na javni razpis se je v roku prijavil konzorcij visokošolskih zavodov: Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije Novo mesto.

Minister za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi predloga komisije za izvedbo postopka javnega razpisa potrdil izbor in sofinanciranje konzorcija, v skupni vrednosti 3.288.106,00 EUR po posameznih programskih območjih in posameznih proračunskih letih. Izbrani projekt se bo izvajal v kohezijski regiji Zahodna Slovenija in v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Konzorcij bo postal povezovalna točka, kjer se bo izvajalo vrhunsko usposabljanje in stalno posodabljanje znanja in veščin ter izmenjave dobrih praks, izvajalo raziskave tega področja in oblikovalo multiplikatorje. S povezovanjem in sodelovanjem visokošolskih zavodov v konzorcijsko obliko se bo poskušalo doseči, da bodo visokošolske institucije bolj odprte za nove metode poučevanja, ki jih omogočajo sodobni informacijsko-komunikacijski sistemi in z njimi povezani novi načini skupinskega dela. Omogočeno bo povezovanje med visokošolskimi učitelji in strokovnimi sodelavci in s tem povezovanje in izmenjava znanja in izkušenj, različnih praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja iz celotne Slovenije ter tudi iz tujine. Spodbujalo se bo zagotavljanje priložnosti za strokovni in poklicni razvoj in večjo kakovost dela visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev in aktivnosti v prid študentom.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Vir: MIZŠ, 27. 11. 2018

(Skupno 157 obiskov, 1 današnjih obiskov)