Na spletišču ministrstva za izobraževanje so v rubriki Javni razpisi z dne 24. 8. 2018 objavljeni Rezultati »Javnega razpisa za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022«.

Razpis je bil objavljen dne 8. 6. 2018. Nanj so se lahko prijavile srednje šole, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

V sklopu javnega razpisa so na ministrstvo v roku prispele tri vloge. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je prijave pregledala in ocenila ter ministrici za izobraževanje, znanost in šport  v izbor predlagala dve prijavi, od tega ena operacija v vzhodni kohezijski regiji in ena operacija v zahodni kohezijski regiji. Skupna ocenjena vrednost  za vzhodno kohezijsko regijo znaša 1.268.400,00 EUR, za zahodno kohezijsko pa 845.600,00 EUR.

Ministrica je potrdila izbor in sofinanciranje dveh  projektov  v skupni vrednosti 2.114.000 EUR, in sicer Šolskemu centru Novo mesto ter Šolskemu centru Nova Gorica. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: MIZŠ, 24. 8. 2018

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)