Na sletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so, dne 26. 3. 2018, objavili rezultate Javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«. Javni razpis je bil objavljen dne 22. 12. 2017 ter popravek 19. 1. 2018.

Na ministrstvo je v roku prispelo 113 vlog. Komisija za izvedbo javnega razpisa je ministrici za izobraževanje, znanost in šport v izbor predlagala 74 prijav, od tega 26 operacij v vzhodni kohezijski regiji in 48 operacij v zahodni kohezijski regiji. Skupna ocenjena vrednost oziroma strošek za vzhodno kohezijsko regijo znaša 430.560,00 EUR, za zahodno kohezijsko regijo pa 794.880,00 EUR. Ministrica je potrdila izbor in sofinanciranje 74 projektov v skupni vrednosti 1.225.440,00 EUR.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Rezultati so objavljeni na naši spletni strani.

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)