Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil skupinski sklep o izboru na javnem razpisu za sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015.

Število vlog je bilo znova veliko (52), predlogi projektov so zaprosili za preko 20.800.000,00 EUR, na voljo pa je bilo le 5.000.000,00 EUR. Vsak od vlagateljev bo dobil obširno in natančno obrazložitev rezultatov v individualnem sklepu, ki bo poslan v roku petnajstih dni od objave sklepa.

Predmet razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetij in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 1. 2. 2013

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)