Objavljeni so rezultati izbirnega postopka prvega prijavnega roka za vpis v dodiplomske študijske programe in enovit magistrski študij za slovenske državljane in državljane držav članic EU za študijsko leto 2011/2012 (pdf). Prijavljeni kandidati bodo obvestilo o izbiri prejeli do konca tedna. Vpis sprejetih v prvem roku poteka od 25. julija do 17. avgusta 2011 na visokošolskih zavodih.
 
V prvem prijavnem roku je bilo od 20.550 prijavljenih kandidatov sprejetih 14.379 oz. 70 odstotkov.
 
Pregled števila sprejetih kandidatov za redni in izredni študij v prvem roku glede na razpisana vpisna mesta, prijave in sprejete po visokošolskih zavodih za študijsko leto 2011/2012:
tabeli_JPG_2
Kandidati, ki se v prvem roku niso prijavili ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, se lahko prijavijo v drugem roku na še prosta vpisna mesta. Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta 2010 objavljeni na spletnih straneh visokošolskih prijavnih služb, visokošolskih zavodov in ministrstva (www.mvzt.gov.si/visokosolstvo).
Drugi prijavni rok bo trajal od 22. do 29. avgusta 2011. Sklep o izbiri bodo kandidati prejeli na dom do 23. septembra 2011. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 26. do 30. septembra 2011. Izjemoma se v drugem prijavnem roku lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje, ki jo kandidat odda skupaj z Drugo prijavo za vpis. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila za navedene razloge v prošnji.
 
Kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik naj ne pozabijo, da je 10. avgust 2011 rok za oddajo prošnje na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2011/2012. Študentke in študentje morajo prošnje za sprejem oddati najkasneje do 10. avgusta 2011, prošnje za podaljšanje bivanja pa najkasneje do 22. avgusta, in sicer pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču. Poudariti je treba, da vlogo za sprejem vložijo tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku in kandidati, ki se bodo vpisali na študij v 2. ali 3. prijavnem roku. Več…
Vir: MVZT, 20. 7. 2011
 

 

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)