V petek, 14. decembra 2018, je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala konferenca, na kateri smo predstavili mednarodne rezultate raziskave Evroštudent. Gre za mednarodni projekt, ki zagotavlja mednarodne primerjalne podatke za socialno razsežnost visokega šolstva v Evropi in omogoča vpogled v socialno ozadje ter značilnosti študentske populacije, vstop v visoko šolstvo, vrste in načine študija, študentsko delo, sredstva, stroške in stanovanjske razmere študentov, mobilnost in internacionalizacijo kot tudi oceno študija ter prihodnjih načrtov študentov.

Pregled glavnih ugotovitev raziskave v Sloveniji (pdf)

Nekaj ugotovitev:

  • Povprečna starost študentov v Sloveniji je bila 24,1 let (± 5,0 let), kar je približno eno leto manj, kot je bila povprečna starost vseh študentov v vseh EVROŠTUDENT- državah (povprečje 25,0 let, ± 2,0 leti).
  • V Sloveniji je v terciarno izobraževanje vključenih več žensk (58 %) kot moških. Zastopanost spolov v različnih študijskih programih ni bila enaka. V Sloveniji je več žensk kot moških študiralo na področjih »izobraževalnih ved« (89 % žensk) ter »zdravstva in sociale« (77 % žensk). Manj žensk kot moških je študiralo na področjih »informacijsko-komunikacijske tehnologije« (14 % žensk) ter »tehnike, proizvodnje in gradbeništva« (25 % žensk).
  • V Sloveniji je okrog 15 % študentov s priseljenskim ozadjem. Ti pogosteje vstopajo v terciarno izobraževanje po alternativni poti (z maturo ali brez, več kot šest mesecev po zaključku srednje šole). Študirajo pretežno v višje-/visokošolskih strokovnih programih ali v krajših oblikah programov izrednega študija, manj jih študira na univerzi.
  • V Sloveniji je 21 % študentov poročalo o dolgotrajnih zdravstvenih težavah, omejitvah in primanjkljajih. 5% odstotkov študentske populacije se sooča z večjimi ovirami pri študiju zaradi lastnih zdravstvenih težav.

Vir in celotni prispevek: MIZŠ, 14. 12. 2018

(Skupno 51 obiskov, 1 današnjih obiskov)