V okviru projekta Dialog mladih 2.0 Vključujemo! je bil izveden spletni vprašalnik o kulturi in podjetništvu mladih, ki je aktualna podtema tretjega cikla strukturiranega dialoga. Mnenja mladih so zbirali preko spletne ankete. Mnenja in pobude mladih bodo predstavili na Evropski mladinski konferenci, ki bo potekala med 10.- 13. marcem 2014 v Grčiji.

Veljavno izpolnjenih vprašalnikov je bilo skupaj 166, od tega 34 v starosti med 15 in 19 let, 52 od 20 do 24 in 80 med 25 in 29 let. Večina mladih ocenjuje, da v Sloveniji nimajo dovolj priložnosti za podjetništvo, med razlogi pa navajajo premalo programov in možnosti sofinanciranja, nedostopnost kreditov in finančnega zaledja in premalo spodbud že v času izobraževanja. Med navedenimi razlogi je tudi trenutna splošna finančna situacija, premalo spodbud in podpore s strani države ter birokratske ovire. Kot dodatni razlogi so navedeni tudi pomanjkanje poznavanja trga, odsotnost uporabnih znanj, pasivnost ter splošni negativizem. Spodbujanje podjetništva med mladimi večina ocenjuje kot pravilno pot za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Tisti, ki te poti ne vidijo kot ustrezne, kot možne alternativne ukrepe navajajo večjo povezanost izobraževanja in trga dela, več spodbud s strani države, omejitev študentskega dela in več priložnosti za mlade brezposelne, predvsem pa izpostavljajo, da podjetništvo ni prava pot za vse mlade ter na podjetništvo gledajo kot le na eno izmed možnosti.

Med prednosti podjetništva mladih v Sloveniji anketiranci večinoma uvrščajo možnost novih delovnih mest in uresničitev idej, pogosto pa tudi pozitiven vpliv novih tržnih panog na gospodarstvo ter odpiranje novih trgov z vstopom v EU. Dodatno omenjajo osamosvojitev mladih ter dragocene izkušnje.

Odgovori na vprašanje o kulturni sferi kot priložnosti za razvoj podjetništva mladih v Sloveniji niso številni. Nekateri se sicer strinjajo z možnostjo razvoja podjetništva tudi na tem področju in to vidijo kot priložnost, drugi pa zagovarjajo kulturo kot javno domeno ter področje ustvarjalnosti, ki naj bo ločeno od podjetništva. Tudi glede spodbujanja zelenih delovnih mest kot priložnost za razvoj novih delovnih mest so bili odgovori zelo skopi. Mnenja so deljena, kljub temu  pa več posameznikov izraža naklonjenost tovrstnim ukrepom. Pri tem izpostavljajo pomen inovativnih idej, povezavo z eko-turizmom in zelena delovna mesta kot priložnost za Slovenijo. Po drugi strani nekateri vprašani menijo, da ekologija za ljudi ni pomembna ter tovrstnim iniciativam niso naklonjeni.

Vir: MSS, 4. 3. 2014

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)