Zoisovo štipendijo za 1. letnik srednje šole bo v šolskem letu 2013/2014 prejemalo približno 1.550 dijakov – novih Zoisovih štipendistov.

Zoisovo štipendijo za šolsko leto 2013/2014 za 1. letnik srednje šole bodo pridobili vlagatelji, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi enega izmed naslednjih pogojev za pridobitev:

  • povprečna ocena 5,00 v 9. razredu osnovne šoleza vlagatelje, ki so pravico do Zoisove štipendije uveljavljali na podlagi povprečne ocene. Pri izračunu povprečne ocene 9. razreda osnovne šole se upoštevajo končne ocene vseh obveznih predmetov v šolskem letu 2012/2013;

ali

  • 12,5 ali več točk za izjemne dosežke, dosežene v preteklih dveh šolskih letih, za vlagatelje, ki so pravico do Zoisove štipendije uveljavljali na podlagi izjemnih dosežkov.

Odločbe bodo vlagatelji prejeli po pošti predvidoma do konca meseca oktobra 2013. Pri mladoletnih vlagateljih odločbe prejmejo njihovi zakoniti zastopniki.

Večini dijakov 1. letnikov bo Zoisova štipendija za meseca september in oktober 2013 izplačana predvidoma 8. 11. 2013, naslednje štipendije pa do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 24. 10. 2013

(Skupno 156 obiskov, 1 današnjih obiskov)