Skladno s koledarjem splošne mature so državne predmetne komisije določile tematske sklope za splošno maturo 2019.

Tematski sklopi za posamezen predmet so objavljeni na spletni strani (www.ric.si); do njih pridete tako, da izberete:

  • splošna matura
  • predmeti
  • v sezamu predmetov izberete želeni predmet
  • tematski sklop 2019

Za hitrejši dostop so v spodnjem seznamu zbrane povezave na vse tematske sklope, razpisane za leto 2019:
francoščina
glasba
italijanski kot maternščina
italijanščina kot tuji jezik
latinščina
madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija) 
madžarščina kot maternščina
slovenščina
slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija)
slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre)
španščina
teorija in zgodovina drame in gledališče

Vir: RIC, 6. 2. 2018

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)