Splošna matura

 • K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1.971 kandidatov (lani 2.174), izpitov pa se je udeležilo 1.487 kandidatov (lani 1.660), ki so maturo opravljali iz 33 predmetov.
 • Od 471* kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 266* oz. 56,48* % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 205* kandidatov. Lani je od 556 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 221* kandidatov oz. 39,75*%. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 173 kandidatov in jih uspešno opravilo 29 oz. 16,76 %. Izmed 129 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 108 oz. 83,72 % uspešnih.
 • Eno ali dve negativni oceni je popravilo 473 kandidatov od 747 oz. 63,32 %, lani 356 kandidatov oz. 44,95 %.
 • Od 37 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 10 kandidatov oz. 27,03 % uspešnih.
 • Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 807 kandidatov oz. 54,27 %, lani 634 kandidatov oz. 38,19 %.
 • Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku (pred ugovori) uspešno opravilo 7.178 kandidatov (opravljalo jo je 8.048 kandidatov) oziroma 89,19 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 7.414 oz. 86,29 % kandidatov.
 • Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.
 • Kandidati jesenskega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih.

Dodatni maturitetni izpit

 • K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature so je na jesenski rok prijavilo 356 kandidatov (lani 402). Izpit je opravljalo 211 kandidatov, od katerih je bilo 101 oz. 47,87 % uspešnih (lani 112 oz. 43,75 %).

Poklicna matura

 • K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 3.483 kandidatov (lani 4.012). Izpitov se je na 147 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 2.219 kandidatov (lani 2.535), od tega 1.485 dijakov in 734 odraslih.
 • V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1.241 kandidatov (lani 1.274). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.241 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 870 kandidatov oz. 70,10 % (lani 873 kandidatov oz. 68,52 %).
 • Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 8. septembra 2014.

Vir: dr. Darko Zupanc, direktor RIC, 15. 9. 2014

* DK SM je na 48. seji dne 30. junija 2006 sprejela sklep, da se v nabor, na osnovi katerega se izdela statistika za DPK SM, ki služi kot osnova postavljanja mej med ocenami, vključijo le kandidati, ki so obiskovali gimnazijski program, imajo status dijaka in opravljajo splošno maturo prvič v celoti.

 

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)