V ponedeljek, 6. maja 2013, so dijaki v slovenskih gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 8.559 kandidatov. Letos tematski sklop »Otroci in starši« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Konje krast P. Pettersona in Pomladni dan C. Kosmača.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 3. junija. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali 1. 10., 12., 15. in 17. junija. 8. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 4. in 14. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah 1. in 8. junija ter med 14. in 22. junijem. Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 15. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 86 šolah, prvič jo bo opravljalo 8.021 kandidatov, lansko leto je potekala na 86 šolah in jo je prvič opravljalo 8.079 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo 84–87 % prijavljenih kandidatov, letno pa 86–89 %. Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.662 kandidatov (lani 1.789), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Vir: dr. Darko Zupanc, v. d. direktorja Rica; RIC, 30. 4. 2013

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)