V ponedeljek, 24. avgusta, je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah potekal prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati so na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Splošna matura

K splošni maturi se je prijavilo 1.813 kandidatov (lani 2.645); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem izpitnem roku opravljali izpite iz 31 različnih predmetov. 526 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 699), 170 kandidatov opravlja splošno maturo ponovno v celoti, 527 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 827). Drugi del izpitov opravlja 101 kandidatov, ki splošno maturo 2015 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 156 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Pisni izpit iz matematike bo potekal v torek, 25. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od srede, 26. do sobote, 29. avgusta.

Od ponedeljka, 24. avgusta do srede, 2. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 16. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu izpitnemu roku prijavilo 3.394 kandidatov (lani 3.427) s 146 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz tretjega predmeta poklicne mature opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v torek, 25. avgusta, iz angleščine, iz nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v petek, 28. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v ponedeljek, 31. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od ponedeljka, 24. avgusta do srede, 2. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 7. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 261 kandidatov (lani 363), največ pri psihologiji, sociologiji, geografiji, matematiki in angleščini.

Vir: Dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra, 21. 8. 2015

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)