Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila “Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015” z namenom Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila “Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015” z namenom sofinanciranja nadaljnjega razvoja in zagotavljanja kakovostnega svetovanja za odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenje. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 500.000,00 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov oz 425.000,00.

Predmet javnega razpisa je izvajanje svetovanja za manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih, in sicer prednostno za odrasle, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so stari več kot 45 let in zaposleni, stari več kot 50 let in brezposelni, mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in osebe iz manj razvitih regij. Pričakuje se, da se bodo lahko udeleženci prek javnega razpisa vključili v izobraževanje oziroma usposabljanje in/ali pridobili kvalifikacijo, ki daje javno listino (npr. nacionalna poklicna kvalifikacija NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo). Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je v vlogi posredniškega telesa odgovorno za izvajanje razpisa.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 16. 3. 2015 

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)