Parlamentarni odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj je 18. januarja obravnaval in potrdil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga je ministrstvo predhodno uskladilo z raziskovalno sfero in sindikati. Z njim ministrstvo spreminja sestavo upravnih odborov javnih raziskovalnih zavodov, ureja pritožbeni postopek ARRS in TIA, podaljšuje veljavnost obstoječe strategije NRRP do sprejetja nove, Raziskovalno inovacijske strategije Slovenije ter ureja še nekatere spremembe, ki sledijo ugotovitvam revizijskih postopkov in praktičnih pomanjkljivosti pri izvajanju aktivnosti raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Cilj spremembe zakona je med drugim spremeniti razmerje glede števila članov v upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda in javnega infrastrukturnega zavoda, ki so imenovani ali izvoljeni predstavniki ustanoviteljice, predstavniki zaposlenih in uporabnikov storitev oz. zainteresirane javnosti. S spremembo se povečuje avtonomija JRZ, saj je članstvo v upravnih odborih razporejeno na način, da nihče od predstavnikov nima večine, s čimer se med drugim zmanjšuje vloga države, ki je doslej imela v upravnih odborih večino.

Vir: MVZT, 18. 1. 2011

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)