Vlada je v načrt razvojnih programov za leta 2018 do 2021 umestila pet projektov s področja izgradnje mreže športne infrastrukture. Gre za izgradnjo telovadnice osnovne šole Vižmarje Brod, za gradnjo športne dvorane Cerknica, Centra za zdravje in šport Mislinja, za izgradnjo športnega parka Luče in olimpijskega vadbenega centra Češča vas.


Sredstva za izgradnjo teh objektov bodo zagotovljena s prerazporeditvijo proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Investicije v športno infrastrukturo. Sofinanciranje je bilo načrtovano v Letnem programu športa za leto 2018. Projekti so bili izbrani na javnem razpisu.


Z izgradnjo telovadnice pri osnovni šoli Vižmarje Brod bodo zagotovljeni optimalni pogoji za izvajanje športne vzgoje, prav tako pa bo telovadnica na voljo širši uporabi zunanjih uporabnikov.


Zaradi popolne prostorske zasedenosti vseh športnih objektov na območju Cerknice je oteženo izvajanje športne vzgoje učencem osnovne šole Rakek, kot tudi popoldansko izvajanje športnih aktivnosti. Z izgradnjo športne dvorane Cerknica bodo zagotovljeni ustrezni pogoj za izvajanje športne vzgoje, za delovanje športnih društev in klubov ter za izvedbo različnih prireditev.


Tudi v Mislinji se soočajo s pomanjkanjem pokritih športnih površin. Z izgradnjo večnamenske dvorane bodo dobili ustrezne prostore in površine za športno vadbo, dvorana pa bo služila tudi kot prireditveni prostor.


Z izgradnjo športnega parka v Lučah bodo v kraju rešili primanjkljaj športnih površin za tamkajšnjo osnovno šolo ter lokalnega okolja, ki potrebuje prostor za organizirano športno vadbo.


Z Olimpijskim vadbenim centrom v Češči vasi pa bodo nadgradili že obstoječi Nacionalni kolesarski športni center velodrom Novo mesto v olimpijski športni center. Z investicijo se bo zagotovilo kakovostne pogoje za vadbo in tekmovanje slovenskih kolesarjev, atletov in ostalih članov športnih društev, rekreativnim skupinam in občanom. Prenova bo omogočila izvedbo tekmovanj mednarodnega ranga ter razvoj športa v celotni regiji.

Vir: MIZŠ, 20. 3. 2018

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)