Na spletišču ministrstva za delo je dne 30. 5. 2014 objavljeno sporočilo za  javnost z novinarske konference t. d., na kateri je ninistrica dr. Anja Kopač Mrak skupaj z generalno direktorico direktorata za trg dela in zaposlovanje Damjano Košir predstavila danes objavljeni Program Prvi izziv 2014.

Ministrica je najprej izpostavila, da se stanje na trgu dela v prvih mesecih leta 2014 izboljšuje, kar dokazuje 4,5 % manjši priliv v brezposelnost od priliva v enakem obdobju lani ter večji odliv iz zavoda( 37.698 oseb ali 5,3 % več kot lani), še posebej na račun zaposlitev.

Do konca aprila se je zaposlilo kar 28.308 brezposelnih ali 20,4 % več kot lani. Na to vpliva tako izboljšana situacija v gospodarstvu, kot okrepljeni ukrepi aktivne politike zaposlovanja (predvsem okrepljena javna dela in razni programi usposabljanja, ki zagotavljajo brezposelnim znanja in veščine, potrebna na trgu dela, pomembne so tudi subvencije za zaposlitev).

V letu 2014 se je zaradi sprejetih ukrepov na trgu dela izboljšal tudi položaj mladih. Stopnja brezposelnosti mladih je padla pod 20 % (marec 2014 – 19,8 %), število zaposlitev mladih pa je bilo v obdobju januar – april 2014 za 28,4 % višje kot v enakem lanskem obdobju – zaposlilo se je 9.347 mladih v starosti do 29 let.
Prvi izziv 2014

Danes je na spletnih straneh zavoda objavljeno javno povabilo za vključitev v Program »Prvi izziv 2014«. Program Prvi izziv je eden od pomembnejših programov Jamstva za mlade. Za izvajanje programa bomo, skupaj z evropskimi sredstvi iz »Pobude za mlade«, v dveh letih namenili 20,7 milijonov evrov in zaposlili več kot 3100 mladih.

Program je namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih v starosti do 29 let, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni na zavodu v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Na javno povabilo lahko kandidirajo pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v RS, ki imajo sedež v statistični regiji Vzhodna Slovenija ter izpolnjujejo še ostale pogoje v javnem povabilu.

Subvencionirana bo zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu za obdobje 15 mesecev, z vključujočim trimesečnim poskusnim delom (3 + 12 mesecev). Za celotno obdobje zaposlitev bo subvencija znašala 7.250 EUR, izplačana pa bo v dveh delih.

Z izvajanjem Jamstva za mlade, vključno z ukrepom Pobude, želimo zajeziti negativni trend brezposelnosti mladih že v tem letu in v letu 2015 doseči preobrat v pozitivno smer, zmanjšati število brezposelnih in povečati število zaposlenih mladih.

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)