Republika Slovenija je septembra 2015 zaključila s procesom umeščanja nacionalnih izpitov iz angleškega jezika v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO), trenutno pa se zaključuje tudi umeščanje nemškega, italijanskega, francoskega in španskega jezika. Postopke pripravlja in vodi Državni izpitni center. Da bi olajšali mobilnost in hkrati tudi povratno pozitivno vplivali na poučevanje in učenje tujih jezikov, je ministrica, dr. Maja Makovec Brenčič, novembra 2016 sprejela Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika.

Vsi kandidati, ki na nacionalnih izpitih iz tujih jezikov v okviru splošne, poklicne mature in izpitih za odrasle, dosežejo potrebno število odstotnih točk, bodo prejeli javno veljavni certifikat z naslednjo evropsko ravnjo znanja tujega jezika:
– B1 na poklicni maturi,
– B1 in B2 na splošni maturi, na osnovni in višji ravni zahtevnosti,
– A2, B1 in B2 pri izpitih na osnovni in višji ravni za odrasle.

Certifikat na podlagi tega pravilnika iz znanja angleškega jezika bo možno dobiti od leta 2014 dalje, za ostale jezike pa predvidoma od leta 2015 dalje.

Ravni Skupnega evropskega jezikovnega okvirja so mednarodno veljavne v EU in tudi širše. Omogočajo medsebojno priznavanje kompetenc  in zagotavljajo bolj uspešno vključevanje na trg dela. Imetnikom certifikata o znanju tujega jezika na evropski ravni to odpira nove možnosti pri študiju in zaposlovanju doma in v tujini. Na ta način je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport brez spremembe področne zakonodaje omogočilo večjo veljavo zaključku formalnega izobraževanja tudi v mednarodnem prostoru.

Sicer pa je Skupni evropski jezikovni okvir dokument, ki ga je sprejel Svet Evrope v letu 2001  in predstavlja temelj in skupno osnovo snovalcem jezikovne politike, učnih načrtov, izpitov, učbenikov ipd. v Evropi in tudi drugje po svetu. V slovenščino je bil preveden 2011 . Vsem uporabnikom služi kot referenčni okvir, s pomočjo katerega lahko opisujemo različne ravni znanja, načrtujemo učne cilje in postavljamo standarde dosežkov. SEJO znanje razdeli v šest osnovnih referenčnih ravni (od A1 do C2).

Izpitni centri po Evropi in tudi širše svoje izpite iz tujih jezikov umeščajo na te referenčne ravni s pomočjo Priročnika o umeščanju izpitov v SEJO, ki ga je prav tako pripravil Svet Evrope. Ta spodbuja mednarodno sodelovanje in večje poenotenje na področju tujejezikovnega izobraževanja.

Vir: MIZŠ, 25. 11. 2016

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)