Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, ki je strokovno in posvetovalno telo za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti in opravlja naloge, določene z Zakonom o knjižničarstvu in s sklepom Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta, se je 19. decembra 2011 v prostorih Ministrstva za kulturo sestal na svoji 46. seji.

Na seji so člani Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost obravnavali predlog besedila Strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic, ki ga je na pobudo Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost oblikovala posebna delovna skupina. Osnutek dokumenta je bil meseca maja 2011 posredovan v javno obravnavo strokovni in širši javnosti. S potekom priprave dokumenta in njegovo vsebino so bili že seznanjeni tudi udeleženci strokovnega posvetovanja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in konference Cobiss. Dokument je bil oblikovan z namenom, da bi usmerjal visokošolske knjižnice pri uresničevanju njihovega temeljnega poslanstva, tj. podpore visokošolskemu izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu procesu ter uresničevanju poslanstva in ciljev matičnih visokošolskih zavodov. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je k predlogu besedila podal pozitivno mnenje in ga bo posredoval  v  enomesečno javno obravnavo.

V nadaljevanju seje so se člani Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost seznanili z dokumentom »Prehod na Cobiss3/Katalogizacija«, ki je rezultat skupnega dela Instituta informacijskih znanosti (IZUM), Narodne in univerzitetne knjižnice ter Filozofske fakultete, Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Prehod na Cobiss3/Katalogizacijo pomeni uvedbo tehnološko sodobnejšega uporabniškega vmesnika, obenem pa spremembo v konceptu ažuriranja lokalnih baz podatkov in vzajemne baze podatkov, in tako predstavlja priložnost, da knjižnice izboljšajo organizacijo katalogizacijskega dela in s tem tudi kakovost bibliografskih zapisov. Člani Sveta so k obravnavanemu dokumentu podali pozitivno mnenje.

Na seji so  člani Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost ponovno razpravljali tudi o strokovnih izhodiščih za pripravo Pravilnika o bibliotekarskem izpitu, o njegovi vlogi, pomenu in namenu. Člani Sveta so na seji imenovali  delovno skupino, ki bo pripravila predlog omenjenega pravilnika. 

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je na seji, z do sedaj evidentiranim naborom potrebnih sprememb in dopolnitev Zakona o knjižničarstvu, pričel s postopkom za pripravo sprememb in dopolnitev omenjenega zakona.

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je potrdil tudi zapisnika 43. in 45. seje.

Več o delovanju Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost v preteklem obdobju

Vir: MK, 21. 12. 2011

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)