136. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje bo v petek, 22. junija 2012,  ob 9,oo uri, v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport, pritličje (št. 23), Masarykova 16, Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 135. seje Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje
 2. Imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol
 3. Potrjevanje učbenikov
 4. Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Strokovno področje Gradbeništvo / Hidrotehnika: Vodovarstveni/a nadzornik/ica
 • Strokovno področje Storitve / Prevozne storitve / Dejavnost skladiščenja: Upravljalec / upravljalka dvigal Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal
 • Strokovno področje Zdravstvo in sociala / Zdravstvena laboratorijska tehnologija: Laboratorijski tehnolog / laboratorijska tehnologija medicinske biokemije Laboratorijski tehnolog / laboratorijska tehnologija medicinske mikrobilologije
 • Strokovno področje Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev / Izobraževanje predšolskih otrok (varuh): Varuh / varuhinja predšolskih otrok na domu
5. Revizija poklicnih standardov
 • Strokovno področje Storitve / Prevozne storitve / Dejavnost skladiščenja: Upravljalec / upravljalka dvigal Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal
 • Strokovno področje Gradbeništvo / Hidrotehnika Vodovarstveni/a nadzornik/ica
 • Strokovno področje Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev / Izobraževanje predšolskih otrok (varuh): Varuh / varuhinja predšolskih otrok na domu
6. Dopis SKP koda
7. Višješolski študijski programi:
 • Medijska produkcija (dopolnitev in spremembe programa)
 • Zdravilstvo
8. MIK za poklicno maturo 2014
9. Letno maturitetno poročilo o poklicni maturi 2011
10. Letno poročilo o zaključnem izpitu 2011
11. Razno
 
(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)