148. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje bo v četrtek, 19. aprila 2012 ob 9. uri v prostorih  Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Predlagani dnevni red:

1. Sprejemanje zapisnika 147. seje
2. Potrjevanje učbenikov
3. Priznavanje vsebin ravnateljskega izpita
4. Predlog načrtov za uvedbo poskusov v dvojezični osnovni šoli in v dvojezični srednji šoli
5. Predlog predmetnih izpitnih katalogov splošno izobraževalnih predmetov za poklicno maturo 2014
6. Poročilo o spremljavi poskusa postopnega uvajanja obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole
7. Vmesno poročilo o spremljavi poskusa waldorfske glasbene šole
8. Vmesno poročilo o spremljavi poskusa glasbene vzgoje po Edgarju Willemsu
9. Vmesno poročilo o spremljavi poskusa preverjanja nekaterih elementov gimnazijskega programa
10. Poročilo o delu Sveta za kakovost in evalvacije v letu 2011 
11. Razno

Vabilo

Vir: MIZKŠ, 12. 4. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)