150. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje bo v četrtek, 21. junija 2012, ob 9. uri, v sejni sobi (P23+24) Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. •

Dnevni red:

I. Za javnost zaprti del seje:
 • Predlog ministra za izbor tretjega predmeta na nacionalnem preverjanju znanja v š.l. 2012/13
II. Za javnost odprti del seje:
 1. Sprejemanje zapisnika 148. in 149. seje
 2. Potrjevanje učbenikov
 3. Priznavanje vsebin ravnateljskega izpita
 4. Predlog maturitetnega in predmetnih izpitnih katalogov za splošno maturo 2014
 5. Predlog maturitetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo 2014
 6. Predlog načrta za podaljšanje poskusa Uvajanje mednarodnega programa na OŠ Danile Kumar
 7. Predlog načrta za uvedbo poskusa Uvajanje in izvajanje inkluzije dijakov kot kompleksnega dvosmernega procesa 
 8. Poročilo o spremljavi javno veljavnega programa OŠ Alojzija Šuštarja
 9. Poročilo o spremljavi posodobljenega programa Glasba v glasbenih šolah
 10.  Letno poročilo o poklicni maturi 2011
 11. Razno

Vir: MIZKŠ

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)