Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrsti projekt »Reševanje prostorske problematike Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor«.

Člani odbora za državno ureditev in javne finance so sprejeli sklep o soglasju vlade h kandidaturi Slovenije za organizacijo EP v odbojki za moške

Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 6. 6. 2018 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 250. dopisne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavjeno:

  • Vlada sprejela izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022
  • Vlada sprejela zaključno poročilo o izvedbi projekta P 6.1 VEM – Socialna aktivacija
  • Seznanitev vlade z delovanjem medresorske delovne skupine za spremljanje dela in pripravo stališč delegacije RS v izvršilnem odboru UNESCO
  • Informacija o zasedanju meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje RS v letu 2017
  • Načrtovana zasedanja meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje RS v letošnjem letu
  • Vlada imenovala člane sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana
  • Vlada soglaša s sklenitvijo neposredne pogodbe o oddaji v najem gostinskega lokala »Drama kavarna«
  • Zamenjava člana Upravnega odbora IZUM
  • Novi članici upravnega odbora NIB
  • Novi člani Sveta javnega zavoda Arnes
(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)