Zavod Republike Slovenije za šolstvo vabi vse zainteresirane profesorje družboslovnih in humanističnih predmetov na seminar »Aktivno državljanstvo in domovina«, ki bo v četrtek, 17. aprila 2014, v prostorih Gimnazije Slovenske Konjice, Tattenbachova 2a v Slovenskih Konjicah. Začetek seminarja je ob 11.00 uri.

Kotizacija: seminar je brezplačen

Vsebina in cilj seminarja: Odnos do domovine je posebej pri mladih pomemben del vzpostavljanja identitete ter odnosa med posameznikom in skupnostjo. Če hočemo biti ponosni na svojo domovino, je potrebno o njej nekaj vedeti. Prav zato moramo domovinske vsebine vključiti že v sam začetek identitetne izgradnje državljank in državljanov, kar se neobhodno nanaša na področje osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Ker so profesorji zagotovo pomemben vir informacij za mlade, tudi o tematikah, ki so povezane z domovino, osamosvojitvijo in državljanstvom, je cilj seminarja dvigniti profesionalne kompetence profesorjev (predvsem družboslovnih in humanističnih predmetov)za uvajanje razvitih pedagoških strategij in praks na področju aktivnega državljanstva, osamosvajanja ter državljanske in domovinske vzgoje. Seminar »Aktivno državljanstvo in domovina« bo – tudi z namenom kvalitetnejšega prenašanja vseh teh znanj na dijake – vključeval predavanja o osamosvajanju, domovinski vzgoji, aktivnem državljanstvu; prav tako pa bodo izpostavljene razlike med konceptoma nacionalizma in domoljubja.

Terminski plan izvedbe seminarja:

  • 11.00–11.15 Predstavitev vloge in razlogov za seminarje (asist. Simona Kukovič)
  • 11.15–12.00 Domoljubje v procesu odločanja prebivalcev Slovenije o demokraciji in neodvisnosti (dr. Uroš Svete)
  • 12.10–13.00 Vloga, pomen in razumevanje aktivnega državljanstva in domoljubja med mladimi (dr. Miro Haček)
  • 13.00–13.30 Malica (za malico je poskrbljeno s strani organizatorja)
  • 13.30–14.15 Osamosvajanje Slovenije (g. Jože Kuzman)
  • 14.15–15.15 Delavnica (ga. Špela Čekada Zorn, ga. Andreja Dobnikar)
  • 15.15 … Evalvacija dogodka

Prijave: Profesorji se lahko prijavijo na seminar »Aktivno državljanstvo in domovina« preko elektronske pošte na petra.skerjanec@zrss.si. V prijavi naj bodo ime, priimek, naziv šole in predmet/i, ki jih profesor poučuje. Rok za prijavo na seminar je 10. april 2014.

Vir: ZRSŠ, april 2014

(Skupno 58 obiskov, 1 današnjih obiskov)