Drugi Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu bo v torek, 13. novembra 2012 ob 19.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.

Doc. dr. Karmen Pižorn s Pedagoške fakultete UL in dr. Tina Rutar Leban iz Pedagoškega inštituta v Ljubljani bosta predstavili rezultate Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (ESLC 2011), ki je potekala kot del aktivnosti projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju – Evalvacija vzgoje in izobraževanja (sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport). Glavni cilj je bil, raziskati stopnjo znanja učencev v tujih jezikih ob koncu obveznega šolanja v 16 državah oziroma posameznih regijah, ki so pri raziskavi sodelovale. S pomočjo rezultatov raziskave je Evropska komisija oblikovala Evropski indikator jezikovnih kompetenc, ki bo omogočal spremljanje napredka v znanju glede na zaključke Evropskega sveta z zasedanja iz Barcelone leta 2002.

Svojo navzočnost potrdite na tel. (01) 589 23 47 ali ceps@pef.uni-lj.si.

Vir: Pef UL, 6. 11. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)