CEPS, Center za študij edukacijskih politik, vabi na prvi Seminar Šolskega polja v novem študijskem letu. Na Cepsovo povabilo sta se tokrat prijazno odzvala dr. Špela Arhar Hold  in dr. Iztok Kosem iz zavoda za uporabno slovenistiko Trojina, ki sta v obdobju od marca do avgusta 2012 za Pedagoški Inštitut opravila analizo besedil bralnega razumevanja v mednarodni raziskavi PISA.

Poročilo predstavlja jezikoslovno analizo testa bralne pismenosti PISA 2009. Za razliko od drugih raziskav, ki vzroke za ne/uspešnost slovenskih učencev iščejo v zunanjih okoliščinah, se  raziskava osredotoča na vprašanje, ali je mogoče vzroke za določene neuspehe učencev povezati s testom samim. So besedila, ki jih prinaša test, skladenjsko prezahtevna, prinašajo prezahtevno besedišče, da bi jih petnajstletniki lahko razumeli? V kolikšni meri na reševanje vpliva dejstvo, da je test preveden in ne v izvirniku – so zaradi prevajanja slovenski učenci a priori v deprivilegiranem položaju? Test PISA 2009 je bil analiziran s pomočjo sodobnih jezikoslovnih statističnih postopkov, raziskava pa skuša na osnovi doešnbljenih rezultatov razložiti uspešnost oz. neuspešnost slovenskih učencev pri odgovarjanju na posamezna vprašanja. Gre za temo, ki je zanimiva iz različnih vidikov raziskovanja izobraževanja in sodobnega družboslovja ter humanistike sploh. Uvodu bo kot običajno sledila razprava, v kateri bodo skupaj z gostoma postavljali vprašanja in iskali odgovore.

Prvi letošnji seminar šolskega polja bo v sredo, 24. oktobra 2012 ob 19.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana. Seminar organizirajo v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom in društvom SLODRE.

Kot običajno lahko na spletnih straneh najdete gradivo za spodbuditev razprave.

Svojo navzočnost  potrdite na tel. (01) 589 23 47 ali ceps@pef.uni-lj.si

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)