Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI pripravlja seminar vzpostavljanja načrtnega in strukturiranega mednarodnega sodelovanja na področju mladine, ki je namenjen zaposlenim v občinskih strukturah in zavodih ter predstavnikom mladinskih organizacij in mladih. Tistim, ki so s svojimi projekti že vključeni v Program Mladi v akciji in tistim, ki bi to želeli.

Namen seminarja je prepoznavanje in oblikovanje možnih ukrepov lokalne politike za spodbujanje večje zaposljivosti mladih z vključevanjem mladih v procese učne mobilnosti in mednarodno sodelovanje v mladinskem delu.

Seminar je namenjen zaposlenim v občinskih strukturah in zavodih iz vse Slovenije in predstavnikom mladinskih organizacij ter mladih, natančneje:

  • Predstavnikom občinskih uprav odgovornih za mladino, ki se posvečajo vprašanjem mladih ali mednarodnega (medobčinskega) sodelovanja, ter predstavnikom javnih zavodov, ki opravljajo naloge in izvajajo programe na področju mladine.
  • Predstavnikom mladinskih organizacij, lokalnih mladinskih svetov, drugih mladinskih društev in organizacij ter predstavnikom mladinskih centrov.

Nacionalna agencija bo na seminar sprejela pare predstavnikov iz zgoraj omenjenih dveh skupin med seboj nepovezanih pravnih oseb iz posamezne občine (nrp.: predstavnik mladinskega sveta in občine, predstavnik občine in društva, predstavnik Javnega zavoda (mladinski center) in mladih oziroma mladinske organizacije). Nacionalna agencija spodbuja zainteresirane udeležence, da oblikujejo možna partnerstva na lokalni ravni, kot je opisano zgoraj.

Stroške programa, gradiv, nastanitve v enoposteljnih sobah in prehrano v celoti krije Nacionalna agencija. Potne stroške do kraja usposabljanja in nazaj si udeleženci krijejo sami.

Vir: MVA, 9. 5. 2011

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)