Zavod MOVIT razpisuje 4 mesta za sodelovanje na podporni aktivnosti »1.3. Contact Making Seminar – Act!«, ki bo
potekala od 24. do 28. oktobra 2011 v De Glind, Nizozemska.

Stroške usposabljanja (nastanitve, prehrane in programa) krije organizator. Slovenska nacionalna agencija bo za udeležbo na aktivnosti izbrala 4 udeležence, katerim bo pokrila potne stroške za udeležbo na aktivnosti v višini 90 % dejanskih stroškov. Pred odhodom na mednarodni seminar bo slovenska nacionalna agencija za izbrane udeležence organizirala 1-dnevno brezplačno usposabljanje za projekte mladih za demokracijo (akcija 1.3 programa Mladi v akciji), ki bo potekalo 4. oktobra 2011 v Ljubljani. Podrobnejše informacije o usposabljanju bodo izbrani udeleženci prejeli naknadno.

Prijavna dokumentacija:

Vir: MOVIT, 19. 8. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)